Grønn oppstart – Et grunderverktøy

Klimapartnere har sammen med VIS og Innovasjon Norge utviklet det digitale verktøyet Grønn Oppstart. Det gir en kort introduksjon for grundere og andre mindre virksomheter til å tenke grønt i egen virksomhet fra start.

Foto: Klimapartnere

Verktøyet gir gründere og mindre bedrifter en enkel og lett forståelig introduksjon til hva som er viktig å tenke på rundt en bedrift sitt eget klimafotavtrykk, hvordan benytte egen grønn innkjøpsmuskel, hvordan øke egen grønn konkurransekraft og hvordan tenke mer sirkulært i egne forretningsmodeller.

Verktøyet er ment som en starthjelp til de som ønsker å komme i gang med å gjøre egen virksomhet grønnere og det er åpent og gratis for alle.

Link til verktøyet: Gronnoppstart.no

Se også webinar rundt tema Her.

 

Relaterte løsninger