Grønn fordelsavtale

Målet med grønne fordelsavtaler er å få til et tett samarbeid mellom Entra og leietakere for miljøfornuftige løsninger innen energibruk, avfallshåndtering og valg av byggematerialer med minst mulig miljøpåvirkning.

Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Bygg står for cirka 40 prosent av verdens energiforbruk. Ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen.

Gjennom grønn fordelsavtale forplikter Entra seg til å:

  • kartlegge muligheter for miljøtiltak i bygningen
  • beregne innsparingen
  • finansiere investeringen på en slik måte at leietakers innsparing fra første dag er større enn kostnaden ved nedbetalingen av tiltaket.

Leietaker forplikter seg til å:

  • prioritere miljøaspektet
  • ha den miljømessige belastningen med i vurderingen rundt sin bruk av lokalene
  • sammen med Entra gjennomgå miljøstatus og oppfølging av tiltak

Passer din bedrift på å etterspørre grønn fordelsavtale eller stille tilsvarende betingelser ved leie?

Tilknyttede partnere