Griser på Sørlandet nyter overskudds-is fra Hennig-Olsen

Hennig-Olsen Is er opptatt av å ta vare på miljøet, og har i den forbindelsen funnet en god måte å redusere deres matsvinn. Iskrem som er til overs på fabrikken i Hannevika blir til mat for noen heldige griser i Søgne.

Foto: Hennig-Olsen is

De siste årene har Hennig-Olsen Is hatt en sorteringsgrad av avfallet på over 95 %, som betyr kun 5 % restavfall ved fabrikken i Hannevika. I 2016 utgjorde matavfall ca. 35 % av den totale mengden iskrem som ble produsert. Alt avfall fra iskremprodusenten går til gjenvinning og blir enten til nye materialer, ny energi, eller til dyrefôr.

 

Isprodusenten har i øvrig som mål å bli klimanøytral, noe de har jobbet aktivt for. Siden 2010 har de redusert deres utslipp med 50% i fabrikken deres. De har i øvrig også utskiftet over 1000 frysere rundt omkring i landet, hvilket førte til en reduskjon i strømforbruket tilsvarende 200 hustander.

Tilknyttede partnere