Endrer global plastgjenvinning med miljødata fra Arendal

GRID-Arendal samarbeider med FNs miljøprogram og andre partnere over hele verden. Nå har deres arbeid resultert i en endring i Baselkonvensjonen om eksport av forurenset plast, som trer i kraft i januar 2021.

Foto: GRID-Arendal

GRID-Arendal er et miljøkommunikasjonssenter med base i Norge, med oppdrag å støtte bærekraftig utvikling gjennom miljøarbeidet til FN. De omsetter miljødata til innovative vitenskapsbaserte informasjonsprodukter, og har i et av sine siste prosjekt tatt for seg avfallshåndtering.

Bærekraftig produksjon og forbruk, inkludert forsvarlig avfallshåndtering, er et av FNs bærekraftmål. Mengden klimagassutslipp fra avfallssektoren avhenger av hvordan avfallet behandles, og mest mulig materialgjenvinning  er målet. Imidlertid er gjenvinningsgraden for noen materialer fortsatt veldig lav. For eksempel anslås det at kun 9 prosent av plastikk globalt gjenvinnes.

I tillegg er plastgjenvinning i stor grad basert på grenseoverskridende bevegelse, som hittil har vært dårlig kontrollert av det internasjonale samfunnet. Denne problemstillingen har GRID-Arendal har tatt for seg i en rapport om negative effekter av plastgjenvinning i utviklingsland, knyttet til grenseoverskridende bevegelse. Rapporten har ført til at partene i Baselkonvensjonen har gått inn for endringer i reglene om plastavfall i konvensjonen.

Over 180 land har forpliktet seg til Baselkonvensjonen, som regulerer grenseoverskridende bevegelse av farlig avfall og disponering av dem. Endringene ble vedtatt i 2019, og vil gjelde for handel med plastavfall fra januar 2021.  Endringene innebærer at plastavfall som er fri for forurensning, kan handles uten spesifikk kontroll, mens forurenset plastavfall krever en spesiell kontroll-prosedyre mellom eksport- og importland. Det forventes at eksportlandene på denne måten vil forbedre kvaliteten på plastavfall bestemt til gjenvinning.

Du kan lese mer om GRID-Arendal her: GRID-Arendal

Tilknyttede partnere