Gjør bærekraft konkret og lønnsomt

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter til å skape konkurransefortrinn av bærekraft. En av de fem partnerforpliktelsene i Klimapartnere er dessuten å oppnå miljøsertifisering.

Foto: Miljøfyrtårn

Gjennom et digitalt system får virksomheter verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljø-prestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å kunne bidra til FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I tillegg er det den første nasjonale ordningen i Europa som er anerkjent av EU. Miljøfyrtårn jobber stadig videre for å sikre relevante verktøy for miljøledelse og rapportering.

Tilknyttede partnere