GIFT- Clean Island Initiative

Harstad kommune er sammen med Hålogaland kraft en del av de store EU-prosjektet GIFT, som arbeider med løsninger for avkarbonisering av energimiksen på øyer.

Foto: Hålogaland kommune 


Kan overføres til 1640 europeiske øyer

Prosjektet GIFT, er i 100 millioner-klassen med 17 aktører i flere land, og er en del av EUs Horizon 2020-program. I prosjektet skal det testes ut energisystemer og nye miljøvennlige løsninger, som kan brukes på andre øyer. Harstad og den italienske øya Procida er med i utprøvingen. Løsningene man kommer opp med, skal replikeres til den greske øya Evia og italienske Favignana. Til sammen er det identifisert 1640 øyer i Europa som ta i bruk løsninger som prosjekter kommer opp med.

Flere løsninger

Totalprosjektet skal se på flere løsninger som kan gi lavere karbonavtrykk. Dette inkluderer:

  • Energistyringssystemer for havner, næringsliv og private
  •  Analyser av forbruk og bedre visualisering av et forventet forbruk over en periode
  • Innovative lagringssystemer for energi som tillater en blanding av miljøvennlige energikilder
  • Utnyttelse av alternativ infrastruktur.

Samlet sett skal løsningene være med å underbygge Paris-avtalen for øysamfunn.

Les mer om initiativet her.

Tilknyttede partnere