Fornyer og selger brukte mobiltelefoner

I Norge kjøper vi over 1,5 millioner nye mobiltelefoner hvert år. Beregninger tilsier at produksjonen av én smarttelefon medfører et utslipp på 110 kg CO2. Ved å reparere en mobil fremfor å erstatte den med en ny, reduseres utslippet med 88 kg CO2 per telefon.

Forretningsideen til Release er å selge brukte mobiltelefoner med abonnement og de har bærekraft i fokus gjennom hele sin verdikjede. Å kjøpe brukte mobiltelefoner av høy kvalitet er et lavterskeltilbud innenfor grønne innkjøp og er en enkel måte å redusere en virksomhets klimafotavtrykk på. De forhandler kun tidligere brukte mobiltelefoner og elektroniske produkter, og forlenger levetiden til disse betraktelig ved å sørge for at brukte produkter får nye deler, og ved at de til slutt gjenvinnes.

Produktene er til både privatpersoner og bedrifter og det er derfor essensielt at både forbrukere og innkjøpere i virksomheter i offentlig sektor og private bedrifter åpner opp for brukte produkter i sine kravspesifikasjoner.

 

Reduser utslippene ved å forlenge levetiden

Den eksplosive veksten i mobiltelefoner og annen elektronikk har også ført til en kraftig vekst i utvinning og forbruk av metaller. For å produsere en mobiltelefon trengs det et stort antall grunnstoffer og mineraler. De fleste stoffene kommer fra gruver i Sør-Amerika, Afrika og Asia, og de som arbeider der har ofte svært dårlige miljø- og arbeidsforhold. Et eksempel er Kobolt som utvinnes i gruver i Den demokratiske republikken Kongo. Dette er ofte småskala gruvedrift hvor mineralene som brukes til mobilproduksjonen hentes ut helt uten nødvendig verneutstyr eller beskyttelse. Videre selges dette til oppkjøpere mot en ussel betaling. Dette påfører også kloden skader i form av store, dype sår med gruver helt ned til 3800 meter under jorden.

Veien til en mer bærekraftig verden må inkludere utfordringen med manglende resirkulering av metaller. Selv om vi beholder telefonene våre noe lenger, har den fortsatt korte levetiden en høy pris for både miljø og mennesker. Vårt samlede forbruk av elektronikk, viser at det er all grunn til å ta utfordringen på alvor. Stiller vi krav til produsentene, blir de også nødt til å ta utfordringene på alvor. Dette er også helt i tråd med EUs forslag om å gjøre bærekraftige produkter til normen.

Lavterskel inngang til en mer sirkulær virksomhet?

Å forstå den nye sirkulære økonomien kan være utfordrende. For noen kan det være riktig å begynne med de lavthengende fruktene først. Å benytte brukte mobiltelefoner kan være et skritt også for å tenke bærekraft i alle innkjøp.

 

  • Vi i Release er opptatt av at hele vår forretningsmodell skal være bærekraftig. Både vårt produkt og egen virksomhet skal gjennomsyres av at vi har tatt miljøbevisste valg, sier direktør for kundeopplevelse Thale Knudsen i Release, og legger til at dette er et lavterskelstiltak innenfor grønne innkjøp, og i så måte et godt sted å begynne for enhver virksomhet som ønsker å forbedre sitt klimafotavtrykk gjennom innkjøpsprosessen.

 

 

Hva kan du gjøre?

Gjennom noen enkle grep kan du bli med på å dempe presset på naturen og menneskene fra elektronikkproduksjon. Under finner du noen tips:

  1. Gjør det du kan for å beholde telefonen lengst mulig.
  2. Reparer telefonen når den går i stykker
  • Kjøp gjerne brukt elektronikk
  1. Still kritiske spørsmål og krav til butikken hvor du kjøper elektronikk, og merket du ønsker å kjøpe – gjerne før du kjøper.
  2. Lever inn brukt elektronikk til gjenvinning, og pant alltid mobilene dine.
  3. Lei eller kjøp brukt når du trenger noe «nytt».

Webside www.release.no

Relaterte løsninger