Flytter ansattsparing til bærekraftig fond

Agder Energi tar grep for å løfte sitt samfunnsansvar og bidra til en bærekraftig utvikling. Nå flytter de innskuddspensjonen til sine ansatte til mer bærekraftige, svanemerkede pensjonsfond.

–  Få er klar over hvor stor del av klimaavtrykket vårt som kommer fra pensjonssparingen. Pensjonssparingen til en 50-åring fører faktisk til like store utslipp som forbruket til en gjennomsnittlig nordmann, sier Jan Atle Liodden, bærekraftsansvarlig i Agder Energi. – Det er fordi fondene er investert i forurensende industrier som gjødsel, betong, transport og fossil energi.

Ved å flytte innskuddspensjonen til sine ansatte og stille krav om bærekraft, har Agder Energi lykkes i å påvirke positivt.

– Med overgangen til nytt fond blir avtrykket mer enn halvert, forklarer Liodden.

– Konsernfinans og HR har sammen jobbet mot vår pensjonsleverandør SpareBank 1 Forsikring og stilt krav om at de som leverandør må få på plass et produkt som tilfredsstiller Agder Energis ønske om bærekraftig forvaltning, sier Jone Corneliussen, direktør konsernfinans i Agder Energi. – I praksis vil det innebære fond som ekskluderer investeringer screenet på ESG, det vil si fond som ekskluderer på klima, sosiale- og selskapsstyringskriterier.

De svanemerkede indeksfondene som er ESG-screenet og hvor innskuddspensjonen nå blir plassert, investerer ikke i fossil energi som olje, gass og kull. De investerer heller ikke i andre problematiske bransjer og selskap som er knyttet til eksempelvis atomkraft, våpen, tobakk og pengespill.

På denne måten bidrar Agder Energi til et større samfunns- og miljømessig ansvar.

 

 

Tilknyttede partnere