Entreprenør med store klimaambisjoner

Kruse Smith er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenører, rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innen bygg og anlegg.

Foto: Kruse Smith

De har lang erfaring med å bygge for offentlige og private oppdragsgivere. Skoler, kulturhus, sykehus, næringsbygg og leilighetsbygg er eksempler på hva de realiserer sammen med sine kunder.

De har mange pågående prosjekter, et av dem byggingen av Amalienborg brygge med tilhørende miljøsertifiserte leiligheter i Kristiansand.

 

«Vi gleder oss over å bygge miljøsertifiserte leiligheter i Kristiansand. Amalienborg Brygge blir et fantastisk flott beliggende boligområde hvor det tas særlige miljøhensyn i byggefasen»

Olav Rønningen, miljøleder for Kruse Smith.

Amalienborg Brygge miljøsertifiseres etter Breeam-Nor til karakteren «Very good». Kruse Smith roses for å utvise en stor forståelse for, og kompetanse på klima- og miljøtiltak for bygg.

Som en stor aktør i bygg- og anleggsnæringen spiller Kruse Smith en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Dette representerer  både et ansvar og en forretningsmulighet for entreprenøren. De vil derfor redusere egen miljøbelastning og har satt seg mål om å halvere egne klimagassutslipp i løpet av 2025. De vil også bruke sin miljøkompetanse i utvikling og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter og ikke minst realisere miljøriktige løsninger og produkter samspill med sine kunder.

Tilknyttede partnere