Energiledelse gir resultater

De siste årene har Avinor AS satset på energiledelse og dette har forbedret arbeidet med energisparing. Energileder på Avinor lufthavn Værnes, Tor Arne Larsen, gir deg her sine beste tips på hvordan man kan få innsparinger både på energibruk og kostnader.

Når man skal redusere forbruk av elektrisk energi er det mange forhold som må ses i sammenheng og vi har oppnådd gode resultater gjennom en helhetlig energiledelse og innføring av gode verktøy og teknologier, forteller Larsen.

Her er hans beste tips:

 • Involver lederne
  • Når leder får eierforhold blir tiltak prioritert og ressursene blir samkjørt.
 • Etabler strømmålere på anlegg som har regulerbart forbruk
  • For å holde tilsyn med forbruket og dokumentere virkning av tiltak
 • Hent inn kompetanse
  • for rådgiving
  • for drift
  • Byggetekniske kvaliteter
  • Sentrale styresystemer, SD-anlegg
  • Ny teknologi
 • Bytt ut gammel teknologi med nye løsninger
  • Effektive motorer
  • Ventilasjon, pumper for varme og kjøling
  • Frekvensstyring
  • LED-belysning
  • Styring av varme til snøsmelting

På en storflyplass er det mange aktører som forbruker elektrisk energi. Avnior Værnes har som utleier tatt en samordner og tilretteleggerrolle på energifeltet. Målere er installert hos alle leietakere.

Da Avinor Værnes sitt terminalbygg sto ferdig tidlige på 90-tallet ble det sett på som et meget energieffektivt bygg. Bygget hadde effektiv gjenvinning i ventilasjonsanleggene og store varmepumper. Siden den gang har en videreføring av satsingen på energisparing og bidrag fra innovative ansatte, leverandører og energirådgivere ført til en modernisering og store kutt i energiforbruk. Der vi er i år sparer vi ca 10 megawatt pr år, sammenlignet om vi ikke hadde jobbet med dette. Spesielt samarbeidet med energirådgivere har vist oss små og store tiltak som til sammen har gitt oss resultater.

Da strømmålere ble montert i 2008 oppdaget Avinor Værnes at varmekablene for snøsmelting sto på midt på sommeren. Målingen kom svært overraskende, siden styresystemet var satt til sommerdrift og vender i tavle var satt i nullstilling. Det viste seg at effektkontaktorene var brent og kunne ikke koble fra, noe som medførte at strømmen sto på. Takket være en strømmåler som synliggjorde problemet kunne Avinor Værnes reparere anlegget og slik redusere forbruket med ca 750.000kWt pr år.

I fjor installerte Avinor Værnes ny teknologi for lysanlegg i parkeringshuset. Teknologien og lysarmaturen heter Green Parking og er levert fra Philips.  Dette vil på sikt gi oss store besparelser på forbruket og energiforbruket vil trolig fortsette å synke tross høyere aktivitet.

Til sammen pr uke er forbruket redusert fra 15500 kWt i 2015 ned til ca. 7000 kWt i 2021. Dette er varig reduksjon. Lamper på 25 Watt er byttet ut mot lamper på 21 Watt og disse har i tillegg bevegelsesfølere som går ned til kun 10% lysstyrke uten aktivering. Det er foreløpig valgt å ha svakt lys som en indikasjon på at arealene er tilgjengelige for parkering. Når man kjører inn i et dunkelt område går lysene på i 10 minutter. Deretter dimmes de ned til 10% styrke. Avinor Værnes har diskutert i Energiledelsesgruppa å slå de helt av, men har foreløpig valgt dagens løsning.

Tor Arne Larsen bistår gjerne med mer informasjon om ønskelig.

Tilknyttede partnere