Elflykonsortium for Vestlandet

Elflykonsortiumet er ei ambisiøs satsing med ei rekke sentrale aktørar for å få nullutsleppsfly på vingane på Vestlandet. I konsortiumet arbeides det med ulike planar for realisering av elektriske fly.

Foto: Vestland fylkeskommune 

Noko av det som gjer ambisiøs satsing på elfly på Vestlandet ekstra interessant, er at det 160 kilometer mellom Bergen og Stavanger og tilsvarande er det 140-150 kilometer til flyplassane i Sogndal, Førde og Florø. Dette er korte distansar som høver godt for elfly.

Vestland fylkeskommune, Avinor, BKK og Klimapartnere Vestland er saman med fleire andre sentrale aktører med på dette samarbeidet om konsortiumet  for å sikre «take off».

Fleire konkrete satsingar er utpeikt som moglege arbeidsområde framover for konsortiumet:

  • Kommersiell flyrute med elfly mellom Bergen og Stavanger, kanskje alt frå 2023
  • Elektriske sjøfly med rundturar og taxiflyging frå Sandviken i Bergen, frå 2022-2023
  • Kommersiell flyging med 18 elektriske småfly

Les meir om satsinga her

Tilknyttede partnere