Elektrisk stemning for bybusser i Arktis

Alle bybusslinjene i Bodø skal kjøres med elektriske busser fra 1. juli 2021. Fra sommeren 2021 vil 31 nye elbusser fra Volvo være i drift.

Foto: ABB

Bodø blir dermed første norske by med 100% elektrisk bybuss-tilbud. Overgangen muliggjøres av Nordland Fylkeskommune, i samarbeid med Bodø Kommune.

«I 2021 er det en forventet reduksjon av klimagassutslipp på ca. 22 000 tonn CO2 ekvivalenter. Det tilsvarer nesten all utslipp fra cruisetrafikken i Nordland i 2018!», sier Kirsti Saxi, Fylkesråd for Kultur, klima og miljø.

I tillegg vil de elektriske bussene ha stor innvirkning på bymiljøet, som redusert støynivå og luftforurensning.

Bussene kan lades på tre til seks minutter på ladestasjoner langs linjene. Laderne, som er en del av ABB Ability ™ -portefølje med oppkoblede løsninger, lar bussoperatøren fjernovervåke og konfigurere ladepunkter og proaktivt vedlikeholde utstyret for å sikre maksimal driftstid.

Tilknyttede partnere