El-bilene kan bli mobile batterier

El-biler kan i framtiden forsyne strømnettet med energi, og bidra til å utjevne forbrukstopper. Statsbygg er i front med utviklingen av teknologien.

Foto: Shutterstock

Den norske bilparken består i dag av over 250.000 elbiler. Statsbygg har, som første aktør i verden, utviklet teknologi som kan overføre elektrisitet fra elbiler til strømnettet.

På Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstad har Statsbygg i lengre tid jobbet med alternative strøm- og varmekilder for å redusere statlige eiendommers klimafotavtrykk og teste innovativ miljøteknologi.

I en test i oktober ble en Nissan Leaf tilkoblet med en toveis lader og forsynte elanlegget på Campus Evenstad med 9,5 kW strøm. Deler av el-anlegget ved høyskolen ble koblet ut for å simulere strømbrudd.

I de 10 til 15 minuttene nettet var frakoblet, sørget elbilen for strøm til drift av sirkulasjonspumper og essensielle automasjonsanlegg i de viktigste driftsbygningene og sentrale funksjoner som dataanlegg, kombinert strøm- og varmeanlegg og flisfyring.

Hvorfor er dette viktig?

Effektkapasiteten i elbilen kan for eksempel brukes for å utjevne forbrukstopper gjennom døgnet, til å lagre overskudd av strøm fra solceller eller til batteridrift ved strømstans.

Tilknyttede partnere