Den grønne bydelen – Spelhaugen

Visjonen til Angarde er å skape en bærekraftig, grønn, pulserende og urban bydel på Spelhaugen, i Bergen. En bærekraftig bydel der det skal være godt å leve, og som syder av liv og livsglede – hele året. Tilrettelagt for lokal handel, rekreasjon, kultur og opplevelser som skaper sterkt samhold i bydelen.

Angarde AS har som mål å skape en bærekraftig bydel som i stor grad er selvforsynt med energi.

Delingsøkonomi med sambruk, felles bilordning og sosial bærekraft er viktige fokusområder. Samtidig skal det vektlegges ombruk og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.

Eget CO2-nøytralt fjernvarmeanlegg ble bygget i 2012 og har konsesjon i Spelhaugen-området. Det er utredet muligheten for å være selvforsynt med energi ved fremtidig utvikling av området, som samtidig kan levere energi til 4400 bosatte og næringsareal i tillegg. Det er inngått samarbeid med Proptech Bergen for å se på energieffektive og bærekraftige løsninger i eldre kontorbygg, der det i tillegg skal være stort fokus på ombruk og gjenbruk av inventar og utstyr.

Angarde AS er i gang med å planlegge testområde for sambruk og deling av kontorarbeidsplasser. I tillegg arbeides det med å etablere en «living lab» for testing og prøving av ny eiendomsteknologi.

Tilknyttede partnere