Bygger hydrogenbåt til oppdrett

Med 28 millioner kroner i statlig støtte fra Pilot-E-prosjektet, er arbeidet i gang med å utvikle en hydrogendrevet oppdrettsbåt med tilhørende landanlegg for lokal produksjon og bunkring av grønt hydrogen.

– Dette viser litt av potensialet som ligger i hydrogen, sa statsminister Erna Solberg da hun kunngjorde tildelingen i januar 2021.

Greenstat Hydrogen er en av aktørene som star bak prosjektet, i et konsortium av aktører fra havbruk, forskning og hydrogenproduksjon.

Moen Gruppen leder prosjektet med å bygge en hydrogendrevet arbeidsbåt på Moen Verft i Nærøysund. Her er planen at det også skal bygges et produksjonsanlegg for hydrogen.  H2 Marine skal sammen med Nord-Trøndelag Energi utvikle og bygge landanlegget, som består av produksjon av lokalt grønt hydrogen og en innovativ bunkringsløsning.

– Denne tildelingen er en viktig milepæl for oss og våre partnere, sier Tomas Fiksdal, manager i Greenstat Hydrogen. – Vi tror at dette kan bane vei for et stort marked knyttet til hydrogen i oppdrettsnæringen.

Les mer om aktørene og prosjektet her 

Tilknyttede partnere