Bruker gjenvunnet aluminium – om og om igjen

Kavli har i år lansert en ny aluminiumstube som er 100% resirkulert – og resirkulerbar. De har også endret designet på tuben for å redusere matsvinn og for å informere forbrukerne om resirkulering.

Tekst: Tiril Amalie Johansen

Kavlis nye aluminiumstuber er laget av 100% resirkulerbart materiale. Tuber av gjenvunnet aluminium gir en 95% energibesparelse i energi mot den man bruker når man produserer nytt aluminium. Dette fører til en enorm energibesparelse på inntil 70% lavere CO2-utslipp per tube. De nye tubene er også tynnere nede ved korken slik at det er lettere å få ut alt innholdet. Dette bidrar både til å redusere matsvinn og å få vekk så mye som mulig av det biologiske materialet i tuben.

I første omgang gjelder det BaconOst-tuben, Kavlis bestselger. I tiden fremover vil de også rulle ut resirkulert tube på alle de 20 millioner tubene de selger årlig.

Viktig å informere forbrukerne

At tubene er resirkulerbare er ikke noe nytt, men noe flere må informeres om. Hele 80% av befolkningen kaster aluminiumstuber feil. Selve tuben skal sorteres som glass og metall, og korken skal sorteres som plast. Derfor er informasjon om resirkulering også en del av aluminiumstubens nye design.

– Som leverandør av smøreost på aluminiumstuber er det vår oppgave å opplyse folk om å kaste tuben i glass og metall, sier Ann Kristin Vinje Thomassen, brand manager i Kavli.

For å utdanne forbrukeren om riktig resirkulering har den nye tuben også en QR-kode på baksiden. Scanner man denne får man også informasjon om Kavlis matsvinn- og miljøfokus.

Stort fokus på morgendagens forbrukere

Som en del av arbeidet med å informere forbrukerne er Kavli med på Aksjon gjenvinning sammen med Norsk metallgjenvinning, Hydro og Forskningsfabrikken. Dette er en nasjonal skoleaksjon for 5. til 7. trinn på skoler over hele landet.

– Det er et viktig grep å henvende seg til denne målgruppen fordi det er nettopp disse som er morgendagens forbrukere, forteller Ann Kristin.

For å gjøre det konkret nok for både seg selv og forbrukerne bruker de slagordet «Fra tube til sykkel» i forbindelse med Aksjon gjenvinning. Dette har de også fått med seg Dag Otto Lauritzen på. Kampanjevideo som viser hvordan man kan få en sykkel ut av Kavli-tuber kan du se under.

I år arrangeres Aksjon Gjenvinning nok en gang, fra 31. oktober til 18. november. Det er en gratis, nasjonal aksjon for 5. – 7. trinn på barneskoler. Du kan lese mer om aksjonen her. 

Tilknyttede partnere