En smart havn med bærekraftige løsninger

Borg Havn IKS har over lengre tid jobbet med nye løsninger for logistikk og havnedrift. Målet er å bli en utslippsfri havn innen 2030, der havnen skal bli selvforsynte med energi og delta aktivt i utvikling av nye energi- og miljøløsninger i havneområdet.

Foto: Borg Havn

Borg Havn har gjennom flere år samarbeidet med Smart Innovation Norway. Formålet er å utvikle og ta i bruk fremtidsrettet teknologi innen energi og miljø. I samarbeidet er havna en del av et større nettverk hvor de kan få tilført ny kunnskap og kompetanse.

Smart Borg Havn programmet skal legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon for bærekraftig havnevirksomhet. Programmet skal initiere og iverksette bærekraftige prosjekter, der både økonomi, miljø og sosialt fokus er viktig. Det er iverksatt 16 prosjekter de siste årene, og fleste pågår fortsatt.

I prosjektporteføljen inngår blant annet:

 • Energikartlegging
 • Autonome lasteskip
 • Vindkraft Borg Havn
 • E-LAND Horizon2020
 • Energipakke Borg Havn – Batteriretur
 • Smart styring energibruk i bygg og på arealer
 • CCS – Carbon Capture & Storage
 • Automatisk gate
 • Landstrøm og internt høyspentgrid
 • Utslippsfri kjøretøyspark/transport
 • Digitale vannmålere
 • Regenerering av energi fra kraner
 • Materialvalg i bygg
 • Terminallogistikk  

«Å være den mest allsidige og fremtidsrettede havn ved Oslofjorden, et effektivt, bærekraftig logistikksenter og en viktig samarbeidspartner i utvikling av regionen, næringslivet og det maritime miljø.» – Havnas visjon

 

Tilknyttede partnere