Biogass fra kloakkslam – et steg i transportpyramiden

ASKO var først i verden til å ta i bruk bioetanol i distribusjons-virksomhet og har nærmere 40 tyngre kjøretøy som benytter dette. Det er likevel bare et steg på veien i drivstoff-pyramiden, målet er utslippsfrie kjøretøy.

 

Biogassen som benyttes i kjøretøyene er blant annet basert på kloakkslam fra husdyrhold. ASKO har likevel tro på at biodrivstoff bare er et skritt på veien mot nullutslippsbiler.

Elektriske- og hydrogendrevne lastebiler er øverst i hierarkiet og viser prioriteringene. I mellomtiden benyttes bærekraftig biodrivstoff. I løpet av de nærmeste årene skal det leveres 75 elektriske lastebiler til ASKO.

Har din virksomhet tatt stilling til når og hvordan egne fossile kjøretøy skal fases ut? Klimapartnere utfordrer alle partnere om å fase ut fossile kjøretøy innen 2030.

Tilknyttede partnere