Bergen sykler! Ny strategi

«Det skal være attraktivt og sikkert å sykle og flere skal sykle mer!» Bergen Kommune har fått ny ambisiøs sykkelstrategi.

Foto: Klimapartnere

I sykkelstraregien fremheves det at korte reiser vanligvis er det enkleste å overføre fra bil til sykkel. Manglende opplevelse av trygghet oppgis som en av hovedgrunnen for at ikke flere sykler mer. Det er derfor særlig viktig å få på plass gode, sammenhengende sykkelruter der det er størst potensial for å erstatte bilturer. Sykkelnett må vedlikeholdes og det må være god tilgang til sykkel og sykkelparkering. Ikke minst må det bygges god  sykkelkultur.

Noen øvrige, smarte sykkeltiltak i Bergen

– Bergen har eget kontor for sykkel og mobilitet
– Tilskudd gis til privatpersoner til kjøp av elsykkel
– Tilskudd gis på opptil 10 000 , – kr for bedrifter som vil ta i bruk elektrisk lastesykkel, se her

– Det er gratis utlån av lastesykkel for testing

Klimapartnere sykler 

I Klimapartnere bistår vi også gjerne med kunnskap rundt hvordan din bedrift legge til rette for sykkel, sykkelfasiliteter og økt bruk av digitale løsninger.

Tilknyttede partnere