Baner vei for grønn varetransport

Med utfasing av fossildrevne vare- og lastebiler satser på Norengros K.J. Brusdal mot en fullstendig utslippsfri vareleveranse innen 2025.

Foto: Norengros K.J. Brusdal

Norengros K.J. Brusdal har tatt et valg om å bli en av markedets mest miljøbevisste leverandør av forbruksvarer til næringslivet. Ved å fase ut fossile kjøretøy til fordel for elektriske og hydrogendrevne, har de satt seg et mål om 100% nullutslipp for sine leveranser innen 2025.

Sammen med et genuint ønske om å redusere egne klimaavtrykk har engrosvirksomheten fra Bergen sett en stadig voksende etterspørsel og krav om økt miljøfokus hos kundene i dagens marked.

I 2019 var fem av Norengros K.J. Brusdal seks lastebiler fossilfrie, i tillegg til tre av seks varebiler. Målet fram mot 2025 er altså at alle kjøretøy brukt til leveranser skal gå på hydrogen eller elektrisitet.

Hvorfor er dette viktig?

Nesten en tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Av disse utgjør veitransport over halvparten. Overgangen fra fossil- til grønn transport krever investering, teknologi og utbygging av infrastruktur på flere nivåer. Derfor er det viktig med aktører som går i front og satser ambisiøst. Det gir fart i utviklingen og gjør at flere kan komme etter.

Tilknyttede partnere