Avspark nullutslepp 2030

Skal Stord kommune oppnå eiga målsetting om nullutslepp innan 2030, i tråd med fylket, så må alle med! Stord kommune, med ordførar Gaute Straume Epland og varaordførar Jakob Bjelland i spissen inviterte til bredt lagspel med det digitale folkemøtet «Avspark for Nullutslepp 2030»

Foto: Klimapartnere

I februar 2021 braka det laus med direktesendt folkemøte frå kultursalen. Eit møte fullspekka av inspirerande eksempel frå lokalt næringsliv og frivillighet. Her var alle representert frå dei heilt unge til langt eldre og mange i midten. Forskning og næringsliv, frå Husflidslaget til Aker Solution, politikarar og privatpersonar.
Vi anbefaler alle å sjå opptak av møtet her.


Tanken bak var at skal ein nå målsetninga om Nullutslepp innan 2030 er det viktig at alle ser si rolle og er med å bidrar. Skal ein få dette til krevs det eit samspel mellom mange.

Planleggingsmøte mellom Stord kommune, HVL, Klimapartnere, Stord hnæringsråd, vidaregåande skule, avisa Framtida med fleire

Tilknyttede partnere