Atea – bildeling for ansatte

Atea sin interne el-bildelering benyttes av de ansatte både for å dekke transportbehov i arbeidstiden og til privat bruk på kvelder og i helger. Løsningen fremmer deling av kjøretøy, fremfor å eie selv.

Foto: Atea

I arbeidstiden er bruk av elbilene forbeholdt jobbrelatert reise. På kveldstid og i helgene, leies elbilene ut til privat bruk til en svært gunstig pris til Atea sine ansatte.

Forutsetningen for leie er at man er ansatt i Atea. Formaet Move About sørger for at reservert bil står klar til avhenting til avtalt tid og på avtalt sted. Kjøretøyet skal være i teknisk god og forskriftsmessig stand og være utstyrt med tilstrekkelig strøm på batteriet til brukers beregnede kjørelengde.

Denne type interne bildelering kan tas i bruk av langt flere bedrifter, og er en viktig grep for å dempe behovet for antall køyretøy i omløp.

Tilknyttede partnere