Klimasats – en kilde til omstilling også for små kommuner

Åseral er en fremoverlent kommune med fokus på langsiktige og bærekraftige løsninger som skal sikre reduksjon av klimautslipp. Støtte fra Klimasats muliggjør to viktige prosjekter.

Foto: Åseral kommune

Åseral kommune ligger nord i vestre del av fylket Agder, og har drøye 900 fastboende.

Kommunen har nylig fått Klimasatsmidler til to prosjekter:

  • Elektriske Bortelid
  • Klimapositivt hytteliv på Berge

Gjennom Elektriske Bortelid  skal Åseral kommune, sammen med grunneiere og reiselivsaktører, kartlegge klimavennlig mobilitet for reiselivsdestinasjonen Bortelid. På sikt er målet å bli en nullutslippsdestinasjon.

Prosjektet Klimapositivt hytteliv på Berge skal resultere i en reguleringsplan for området med føringer som skal gi redusert utslipp av CO2.

Vi oppfordrer alle våre partnere og kommuner til å søke støtte til viktige prosjekter og la seg inspirere av tidligere tildelinger. Klimasats har søknadsfrist 15. februar hvert år. Løp og søk

Tilknyttede partnere