Regioner i front med ambisiøse klimamål

Klimapartnere sin visjon er at Norge følger Paris avtalen og lykkes med omstillingen for å nå 1,5 graders-målet. De nasjonale klimamålene er i dag ikke nok til å oppnå dette. Samtidig har flere av våre fylker, byer og kommuner har valgt å være langt mer ambisiøse og gå helt i front.

Foto: FN

Alle Klimapartnere utfordres om å bli fossilfri innen 2030 (direkte utslipp). Dette er en utfordring mange allerede er i rute til å levere på i god tid før 2030! Dette vet vi i Klimapartnere, fordi vi måler.

Vi i Klimapartnere utfordrer alle regioner, kommuner og byer om å gå i front. Vi vil jevnlig følge opp klimamålsetningene til de ulike aktørene og arbeide side om side for å oppnå dem.

Oversikten analyseselskapet Greensight har laget for oss i 2020, viser hvordan fylker, byer og kommuner over hele landet nå går foran de nasjonale målsetninger og mobiliserer. De største byene i Norge har mål om mellom 80 % og 100 % reduksjon av direkte klimagass utslipp og nå setter flere og flere fylker også skyhøye ambisjoner om nullutslipp som følges opp med konkrete tiltak. Les mer om dette HER.

 

Tilknyttede partnere