Samarbeid i fokus under toppledermøtet til Næring for Klima

Hvordan spiller vi hverandre gode? Det var et av teamene da flere sentrale aktører som jobber for å fremme grønn næringsutvikling i Norge var invitert til dialog under toppledermøtet til Næring for Klima denne uken

Flere sentral aktører som jobber for å fremme grønn næringsutvikling i Norge var invitert til dialog under toppledermøtet til Næring for Klima denne uken. Blant deltakerne var strategisk prosjektleder i Klimapartnere Helene Frihammer. Hun diskuterte samarbeid og fortalte om klimaregnskap som ryggraden i våre partnerskap, sammen med blant annet leder av Næring for Klima Ingunn Lie (i studio på bildet) og daglig leder av Miljøfyrtårn, Ann Kristin Ytreberg. (høyre skjerm på bildet).

– Vi må løfte hverandre

Av rundt 200.000 bedrifter i Norge har Miljøfyrtårn 7000 miljøsertifiserte bedrifter, Klimapartnere 270 partnere i hele landet, Næring for Klima 120 medlemmer i Oslo og Skift i underkant av 40 medlemmer med hovedvekt i Oslo.

– Flere aktører jobber for å fremme grønn næringsutvikling i Norge. Skal vi lykkes må vi samarbeide og løfte hverandres gode initiativer, sier Lie i Næring for Klima.

Under møtet ble også satt fokus på å skape dominoeffekt i innkjøpssegmentet.  Metoden Fjordkraft har utviklet gjennom Klimanjaro er et godt eksempel på hvordan virksomheter kan skape grønne ringvirkninger gjennom bruk av grønne krav i sin innkjøpspolitikk.

Klimapartnere takker Næring for Klima for initiativet og ser fram til å fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet i tiden som kommer.