Ledig stilling: prosjektstilling til Klimapartnere Trøndelag og Norsk klimastiftelse

Klimapartnere Trøndelag og Norsk klimastiftelsen skal etablere en felles prosjektstilling i Trondheim.

Klimapartnere Trøndelag og Norsk klimastiftelse går sammen om å etablere en ettårig prosjektstilling (100 %) i Trondheim. Den ene halvparten av arbeidstiden skal brukes på Norsk klimastiftelse og den andre på Klimapartnere Trøndelag. Vi leter etter en kunnskapsrik, erfaren og selvgående medarbeider med sterkt engasjement, gode samarbeidsevner, og som kan «lande» store og små prosjekter.

Klimapartnere Trøndelag trenger en medarbeider som sammen med regionleder kan bidra med kommunikasjon, planlegge og gjennomføre arrangement, følge opp arbeidet med medlemmenes «klimaregnskap» og grønn næringsutvikling, rekruttere nye partnere og bistå med organisatorisk arbeid.

Norsk klimastiftelse trenger en medarbeider som gjennom tilstedeværelse i Trondheim kan utvikle felles prosjekter sammen med byens kunnskapsmiljøer og studenter, og bidra med kunnskapsdeling blant annet i form av arrangementer. God skriftlig og muntlig formidlingsevne er en forutsetning. Klimastiftelsen ønsker permanent tilstedeværelse i Trondheim, og arbeid med sikre langsiktig finansiering vil være en del av oppgaven. Vedkommende vil arbeide i nært samarbeid med kolleger som er lokalisert i Bergen og Oslo.

Flere av oppgavene for de to oppdragsgiverne vil være overlappende. Prosjektstillingen vil juridisk være organisert under Norsk klimastiftelse. Varighet er i første omgang et år, ambisjonen er å fortsette ut over dette. Kanskje er det en mulighet i første omgang å søke om permisjon hos en arbeidsgiver som ser verdien av et slikt engasjement? Stillingen byr på spennende utfordringer i videreutviklingen av et sterkt nettverk som inkluderer akademia, næringsliv, offentlig sektor og samfunnsliv i Trøndelag.

Lønn etter avtale. Arbeidssted/kontorplass Trondheim.

Kan dette være noe for deg? Eller kjenner du noen som kunne trives og lykkes med en slik jobb? Ta gjerne kontakt med oss per telefon og/eller send søknad via våre epostadresser. Henvendelser vil vurderes fortløpende.

Jon Ambrosius Svenningsen, regionleder i Klimapartnere Trøndelag:
jonasve@trondelagfylke.no
Mobil: 907 47 087

Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse:
annejortveit@klimastiftelsen.no
Mobil: 976 71 822