Kvam herad er ny klimapartner

Ordfører i Kvam, Torgeir Næss, signerte partneravtalen med Klimapartnere Vestland i Norheimsund denne uken. Begivenheten ble feiret med signeringslunsj sammen med representanter for administrasjonen, fylkeskommunen og næringslivet i Kvam.

Foto: Hordaland Folkeblad 

Det var et høytidelig øyeblikk da avtalen ble signert i den tradisjonsrike damesalongen på Thon Hotel Sandven i Norheimsund tirsdag 15. februar, med lokal presse og inviterte gjester til stede.

– Dette er en markering vi vil huske, sier ordfører Næss etter signeringslunsjen. – Ved å samle ledelsen i kommunen og næringslivet til å feire partnerskapet, får vi en felles manifestasjon på at vi er i gang. Det er bra for det arbeidet vi skal gjøre.

INVITERTE TIL SIGNERINGSLUNSJ: Begivenheten ble feiret sammen med representanter for administrasjonen og næringslivet i Kvam, samt fylkesvaraordfører fra Vestland fylkeskommune.

Forpliktelser og muligheter

Leder i Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård, signerte avtalen på vegne av Klimapartnere. I forkant holdt hun en innledning på Rådhuset, hvor de fremmøtte fikk en innføring i Klimapartner-metoden og forpliktelsene i partnerskapet. Nedregård berømmet Kvam for å ta lederskap i klimaarbeidet, og utfordret ordfører og administrativ ledelse til å vise mot og vilje til å gripe mulighetene i det grønne skiftet vi nå er inne i.

Fylkesvaraordfører Natalia Golis, som selv er lokalpolitiker i Kvam, stilte med gratulasjoner på vegne av Vestland Fylkeskommune. Hun minnet om de ambisiøse klimamålene Vestland har satt seg, og løftet frem fellesskapet og samarbeidet i Klimapartnere som et viktig verktøy for å nå målene.

Ønsker å bidra

– Vi ønsker å gjøre vårt for å få ned klimagassutslippene. I Klimapartnere vil vi få hjelp til å sette både kartlegging, planlegging og tiltak inn i et system, og lære av de andre partnerne, sier ordføreren om bakgrunnen for avgjørelsen om å bli med i Klimapartnere.

– Det å begynne med seg selv og ta tak i sitt eget klimafotavtrykk, slik Kvam gjør nå, er det all grunn til å skryte av. Det er store utslipp å spare i kommunal drift, men det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal begynne, sier Renate Nedregård.

Kartlegger eget klimafotavtrykk

Som fersk klimapartner skal Kvam nå i gang med å føre klimaregnskap for driften av kommunen. De utfordres også til å sette i gang med miljøsertifisering av kommunale bygg. Det er et omfattende arbeid, men Nedregård oppmuntrer til å begynne i en ende, og jobbe seg videre derfra.

– Ved å få oversikt over egne utslipp, blir det enklere å se hvor innsatsen skal settes inn. Neste skritt er å sette konkrete mål for klimaarbeidet i kommunen, og involvere innbyggerne og næringslivet. Det er gjennom slike brede samarbeid – både innad i Kvam, men også i resten av Klimapartner-fellesskapet – at vi får resultater, sier Nedregård.

– Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet. Jeg opplever at motivasjonen er stor i administrasjonen, og vi kommer til å sette oss ned sammen med næringshagen, næringsrådet og næringssjefen for å samarbeide videre, sier ordfører Torgeir Næss.

Klimapartnere Vestland ønsker Kvam herad velkommen i partnerskapet!