Krever obligatorisk klimaregnskap med opprop til klimaministeren

Sammen med Skift, Miljøfyrtårn, UN Global Compact Norge, Asplan Viak og Emisoft har Klimapartnere signert oppropet om obligatorisk klimaregnskap for norske virksomheter. Onsdag ble oppropet overrakt til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Jon Ambrosius Svenningsen overrekker oppropet til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sammen med Bjørn K. Haugland i Skift (til venstre).

Det var etter seminaret «Hva er status på klimaregnskap for virksomheter i Norge?» under Arendalsuka på tirsdag at oppropet ble signert. Der oppfordres norske myndigheter til å gjøre klimaregnskap obligatorisk for alle norske virksomheter. De oppfordrer også myndighetene til å sikre felles rammevilkår for klimarapportering. Klimapartnere har tidligere løftet temaet og er initiativtaker til oppropet.

– Skal klimamålene nås må næringslivet ha de rette verktøyene for måling og styring av egne utslipp. Klimaregnskap er et helt grunnleggende verktøy for strategisk klimaarbeid og må bli en standard i norske virksomheter på lik linje med et finansielt regnskap, sier leder av Klimapartnere Trøndelag, Jon Ambrosius Svenningsen.

Les oppropet her

Løftet fram av flere aktører

De fire organisasjonene representerer i underkant av 10.000 virksomheter, som går i front av det grønne skiftet i Norge. Disse utgjør imidlertid bare en brøkdel av norske virksomheter og fortsatt har mange virksomheter behov for gode styringsverktøy i sitt klimaarbeid.

Under arrangementet «50 prosent utsleppskutt i norsk skipsfart innan 2030 – korleis auka farten?»  løftet både Bjørn Sundland i BKK og Erik Lanssen fra Hymatech/Selfa behovet for klimaregnskap og offentlig rapportering av utslipp og forbruk av fossilt drivstoff i maritim sektor, som et krav.

– Det er gledelig og viktig at sentrale aktører fra næringslivet også påpeker behovet for synlighet og oversikt over virksomheters utslipp. Det underbygger vårt budskap, sier Svenningsen.