Klimaregnskap

Voss Production AS

Klimamål

Voss har som målsetting om å være et karbonnøytralt selskap.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Voss lager ny emballasjeplast av produksjonsplast/søppel.
Vi jobber kontinuerlig med emballasjeoptimering som betyr lettere innpakning og dermed reduseres CO2 fotavtrykket ved transport.
Voss har gått over fra transport fra lastebil til tog. Og har et eget tog fra Kristiansand havn til produksjonsfabrikk.

Gjennomførte tiltak 2018

 

 Planlagte tiltak 2019

 

Voss Production har i tillegg til dette tradisjonelle klimaregnskapet beregnet klimafotavtrykket som kommer fra innkjøp av andre varer og tjenester. Den beregningen anslår at indirekte utslipp knyttet til virksomheten er på 13 240 tonn CO2.

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp 2018

(lokasjonsbasert)

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-