Klimaregnskap

Vest-Agder fylkeskommune

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Vest-Agder fylkeskommune har vært med i utarbeidelsen av Klimaveikart Agder, som skal være en rettesnor for flere klimamål. Klima og miljøforhold skal være en av de mest sentrale vurderingskriteriene i lokaliseringssaker for offentlige bygg. Det skal etableres tverrfaglige modeller med fokus på klimakonsekvenser for vurdering av lokalisering av bygg for offentlige byggherrer på Agder innen 2022. Skal det bygges offentlige bygg, skal man koordinere de fremtidige utbyggingsplanene med andre kommuner.

Vest-Agder fylkeskommuner er Miljøfyrtårnsertifisert og har konkrete målsettinger innenfor arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Det er utarbeidet egne handlingsplaner med tiltak som skal hjelpe oss til å nå Vest-Agder fylkeskommunes Klima- og miljø mål.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Et eksempel er at Vest-Agder fylkeskommune kjøper/leaser flere EL biler til bruk ved møter og befaringer. Det lånes ut sykler, El og vanlige til bruk ved møter og befaringer.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-