Klimaregnskap

Tvedestrand kommune

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Tvedestrand kommune har en Klima- og energiplan fra 2009 med Klima- og miljømålsettinger. Planen med mål skal revideres i 2020/2021.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Sammen med frivillighetssentralen og biblioteket lånes det nå ut store mengder utstyr. Alt fra sykler, telt, kanoer, skateboard, ski og skøyter kan lånes gratis gjennom biblioteket. Dette reduserer behov for at alle må ha utstyr selv, noe som i tillegg til mange andre positive effekter, også har en positiv klimaeffekt.
Kommunen bidrar også til at bedrifter kan Miljøfyrtårnsertifisere seg.

Gjennomførte tiltak 2018

El-sykler er tilgjengelig i store deler av organisasjonen, slik at mange har mulighet til å bruke el-sykkel daglig.

Planlagte tiltak 2019

Den nye videregående skolen som bygges sammen med fylkeskommunen har mange gode miljøløsninger, samtidig som den ligger sentralt plassert tett på sentrum, men også med god tilgang til skog og vann.

 

Rapportering av elektrisitetsforbruk for 2018 inkluderer pumpestasjoner og veglys. Det er forklaringen på den store økningen, og regnes som «utslipp fra energibruk i bygg» i illustrasjonen øverst på siden.

 

 

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-