Klimaregnskap

Thon Hotel Arendal

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Thon Hotel Arendal er Miljøfyrtårnsertifisert og setter seg årlige Klima – og miljømål og handlingsplan som en del av sertifiseringen. Thon Hotel Arendal er også med i KuttMatsvinn2020 der målsettingen er å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020. Det overordnede målet er å bidra inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Thon Hotell Arendal tilbyr gjester et miljøsertifisert hotell med lav Klima- og miljøbelastning samt bærekraftig mat.

Gjennomførte tiltak 2018

Redusert matsvinn ved å videreselge overskuddsmat fra Buffetene via app Too Good To.

Planlagte tiltak 2019

Legge press på eier hvert år for at vi kun skal kjøpe fornybar energi.
Fortsette å jobbe for å nå målene med KuttMatsvinn2020.
Øke andelen kortreiste og økologiske produkter.
Behovsstyre områder mht varme og kjøling

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-