Klimaregnskap

Stiftelsen Grid-Arendal

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Grid Arendal arbeid støtter opp om FN bærekraftsmål og er nedfelt i strategiplanen for 2018 til 2021. GRID-Arendals utadrettede arbeid vil omfatte blant annet vårt hav, ferskvann, fjell samt takle viktige utfordringer slik som klimaendringer, miljøkriminalitet og sikkerhet, bærekraftig levebrød og forurensning. Vår innsats i denne perioden vil inkludere kommunikasjon og informasjon gjennom nettstedet vårt, rapporter, grafikk, blogger, artikler og film, samt gi vurdering av politikk.
GRID-Arendal har en rekke miljøprosjekter over hele verden, og våre CO2 utslipp fra flyreiser varierer sterkt med denne prosjektaktiviteten. Disse utslippene kan vi i liten grad påvirke selv da prosjektaktivitetene er definert av våre donorer. Imidlertid har vi høy fokus på å minimere våre egne administrasjonsreiser til et nødvendig minimum.

Vedrørende Grid Arendals interne drift er det minimalt med utslipp på lokasjon. Bygget er et av Norges mest miljøvennlige bygg med svært lavt energiforbruk. Målsetting 2019 for energi er satt til 103 kwh/m2. Det er også en målsetting å øke sorteringsgraden til 90% i 2019 og redusere restavfallet. Det er en målsetting å øke andelen kortreist og andel av økologisk mat til workshops/lunsj.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Grid Arendal er med å sette marin forsøpling på dagsorden i Norge og internasjonalt. Vi yter tjenester som bidrar direkte til et mer bærekraftig samfunn i vår rolle som FN miljøprograms samarbeidspartner i Norge.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-