Klimaregnskap

Sørlandet Sykehus HF

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Sørlandet sykehus ønsker å bidra til at Norge når sine klima- og miljømål. Den 11. september 2014 ble foretaket miljøsertifisert, og oppfylte dermed kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om å være sertifisert etter ISO 14001 innen utgangen av 2014. Sertifikatet gir en bekreftelse på at vårt system er i samsvar med en internasjonalt anerkjent standard for god miljøledelse og at helseforetaket arbeider aktivt med å redusere miljøbelastninger til et minimum.

Overordnet mål er å redusere miljøbelastningen og å være ISO 14001-sertifisert, med følgende delmål:

  1. Redusere CO2-utslipp med 1 prosent 2018-2020. SSHF ønsker å redusere CO2-utslippene ved redusert energibruk og endret transportmønster. Kjøp av opprinnelsessertifikater vil øke fokus på reelt utslipp
  2. Bedre avfallshåndteringen. SSHF ønsker å øke sorteringsgraden, og samtidig redusere mengden plast og matsvinn. SSHF ønsker å bedre håndteringen av risikoavfall.
  3. Miljøvennlige anskaffelser. SSHF ønsker at miljø får en sentral rolle ved innkjøp av produkter og tjenester.

Miljøsertifisering ikke er det endelige målet, men et viktig verktøy i helseforetakets miljøarbeid. Sørlandet sykehus jobber kontinuerlig for å redusere miljøbelastningen og vi har gjort en kartlegging av hvordan vi påvirker det ytre miljø. Resultatet er at vi har betydelig påvirkning innen følgende områder:

 

Gjennomførte tiltak

 

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp 2018

(lokasjonsbasert)


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-