Klimaregnskap

Risør kommune

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Risør kommune har som målsetting at ved ny bygg skal som hovedregel passivhusstandard benyttes, og ved rehabilitering skal nullhusstandard vurderes.
Det er også en målsetting å fase ut tjenestebiler med fossilt drivstoff, samt installere SD-anlegg i kommunale bygg.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Risør kommune har 12 ladepunkt fra Grønnkontakt som er tilgjengelige for offentligheten, i tillegg til 4 som er reservert tjenestebiler (tidlig 2019). Flere er under utbygging.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp 2018

(lokasjonsbasert)

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-