Klimaregnskap

Returkraft AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Returkraft har en visjon om å være et referanseanlegg i Skandinavia og er altså en bedrift som bokstavelig talt brenner for miljøet! God rensing av røykgass og økt grad av energigjenvinning er kontinuerlige fokusområder for bedriften. Vi stiller både anlegget og kompetanse til rådighet for forskningsprosjekter som på sikt vil kunne bidra til at miljøavtrykket fra avfallsbehandlingen kan bli enda mindre.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Vi er i ferd med å erstatte alle trucker og lette biler med kjøretøy som har elektrisk drivlinje.
Vi har i stor grad fjernet behovet for intern transport gjennom omlegging av avfallsmottak og kjøremønster på anlegget.

Gjennomførte tiltak 2018

Vi har jobbet systematisk med eget avfall for å redusere mengde, sortere bedre for å tilrettelegge for økt materialgjenvinning.

Planlagte tiltak 2019

 

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp, utenom prosessutslipp, 2018

Klimagassutslipp, utenom prosessutslipp, 2018


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-