Klimaregnskap

LOS AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Sammen med Agder Energi ønsker LOS å være en pådriver for bruk av lønnsomme, miljø- og klimavennlige energiløsninger. LOS kjøper klimakvoter for hele sin virksomhet.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

LOS tilbyr stømavtaler med opprinnelsesgaranti, solcelleanlegg gjennom samarbeidet med Otovo, og rabatt på lading av elbil gjennom samarbeidet med Grønn kontakt.

Planlagte tiltak 2019

I 2019 ønsker vi å jobbe videre med de mål som satt for energiforbruk og håndtering av avfall ved Kraftsenteret i Kristiansand, i tillegg til å bidra på bærekraftmålene som Agder Energi setter seg.

 

 

Samlet klimaregnskap ?

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-