Klimaregnskap

Kruse Smith AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Kruse Smith er et solid, innovativt og framtidsrettet entreprenør- og boligkonsern med nasjonalt nedslagsfelt. Våre forretningsområder er bygg, anlegg samt bolig- og eiendomsutvikling. Som en betydelig aktør i norsk bygg, anlegg og eiendomsnæring spiller Kruse Smith en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Dette representerer både et ansvar og en forretningsmulighet for oss. Vi skal derfor drive vår virksomhet på en slik måte at vi oppnår både miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske gevinster.

Kruse Smith har som mål at våre klimagassutslipp skal vise en fallende trendkurve år for år. Vi har allerede redusert våre utslipp med over 20% og vi har som målsetning at utslippskurven skal fortsette nedover. I byggeprosjekter har Kruse Smith en målsetting om minst 80% kildesorteringsgrad, samt satt oss mål å ha en større andel lavkarbonbetong i våre prosjekter.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

I mange av Kruse Smiths prosjekter stilles det direkte eller indirekte krav til reduserte utslipp. Dette kan enten være i form av at et byggs klimaavtrykk skal reduseres sammenlignet med et referanseprosjekt, et at veiprosjekts skal finne løsninger som reduserer klimaavtrykket fra maskiner, materialer og drift av veianlegget, at det skal benyttes fossilfrie maskiner og utstyr på byggeplass etc. Kruse Smith tilbyr kompetanse og gjennomføringsevne i alle slike prosjekter og samhandler gjerne med byggherrer som fokuserer på
miljø og klima i sine bygg og anleggsprosjekter.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Kruse Smith utarbeider også et eget, mer detaljert klimaregnskap. Det er variasjon i faktorene som benyttes, så resultatene er ikke helt like.

 

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-