Klimaregnskap

Kilden Teater- og Konserthus for sørlandet IKS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS (Kilden) har som formål å realisere, drive og videreutvikle institusjonen Kilden som en fullverdig institusjon for teater-, opera-, musikk- og kulturhusvirksomhet tilrettelagt for Kilden Teater, Kilden Opera, Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Kultur og Kilden Dialog, gjennom produksjon, formidling og utvikling av et allsidig kunstnerisk repertoar. Kilden skal være Sørlandets hovedarena for opera, scenisk og symfonisk kunstuttrykk, etablere Kristiansand og Agder-fylkene som en attraktiv kulturby og -region, og være en viktig møteplass for innbyggerne på Sørlandet. Kilden ønsker også å være en arena for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturaktører.

Kilden tar bærekraft på alvor og deler av visjonen til Kilden sier at «Alt vi gjør er fornybart og skal derfor ha bærekraft». Kilden er Miljøfyrtårnsertifisert og har konkrete målsettinger innenfor avfall, energi, innkjøp og transport. Det er utarbeidet egne handlingsplaner med tiltak som skal hjelpe oss til å nå Kildens mål.

Følgene målsettinger er satt for Energi og avfall:

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Som kunstinstitusjon har Kilden et stort samfunns- oppdrag. Vi har også en viktig rolle som fellesskaps- institusjon, og ansvar for å løfte arbeidet med klima og miljø. Kilden ble Klimapartner i 2017 og miljøfyrtårnsertifisert i overgangen til 2018. I løpet av 2020 skal Kilden være blant de ledende kunst- institusjonene som tar grep i klimautfordringene med nødvendig alvor og handlekraft.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

 

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-