Klimaregnskap

Innoventi AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Innoventi AS arbeider for å gjøre kundene våre attraktive og relevante. Det mest relevante enhver virksomhet kan gjøre i dag er å få bærekraft til å skje. Innoventi bidrar med strategi, design og kommunikasjon. Vi bygger nettverk, vi tilegner oss ny kunnskap – og vi deler kompetanse.

Innoventi AS er Miljøfyrtårnsertifisert og har konkrete målsettinger innenfor arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport.

Innoventi AS har for 2019 satt seg mål om å bytte fossil firmabil med fossilfri, samt redusere arbeidsreiser til et minimum.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Vi søker å påvirke alle våre oppdragsgivere til et mer bevisst forhold for å få til endring til beste for klima og miljø på alle plan. Særlig i forhold til strategiutvikling og virksomhetsplaner.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak

Samlet klimaregnskap ?

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-