Klimaregnskap

Husbanken

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Husbanken er miljøfyrtårnsertifisert og utarbeider årlig en intern handlingsplan med mål om å
redusere utslipp. Den inneholder blant annet mål for reduksjon av avfall, papir, bilkjøring, flyreiser samt øke andelen som sykler/går og kjører kollektivt.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Husbanken tilbyr lån med gunstige betingelser til oppgradering av eksisterende bolig, med krav til energieffektivitet.

Gjennomførte tiltak 2018

Husbanken har redusert bilkjøring i tjeneste betydelig det siste året.
Under Arendalsuka ga vi rester av møtemat til Fremtiden i våre hender/Too
good to og/Blåkors for å redde fullt spiselig mat fra søpla.

Planlagte tiltak 2019

Husbanken skal i 2019 jobbe for å redusere avfallet, ved blant annet å unngå bruk av engangsutstyr samt gjennomføre møter og seminarer med minimum papir.
Vedrørende innkjøp skal vi øke antallet produkter med anerkjent miljømerke.
Og vi skal oppfordre de ansatte til å reise kollektivt, kjøre mindre, fly mindre og bruke mer skypemøter.

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-