Klimaregnskap

Hennig-Olsen Is AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

I Hennig-Olsen Is har vi en ambisjon om å drive en sunn virksomhet preget av ansvar for mattrygghet, medarbeidere, samfunn og miljø. Vårt mål er å gjøre bærekraft til en driver for konkurransekraft. Hennig-Olsen Is har fem satningsområder innenfor samfunnsansvar: Mangfold, Etikk, Miljø, Råvarer og helse.
For satningsområde miljø er følgene målsettinger satt:

Innen 2020 skal vi kutte spesifikt energiforbruk fra egen virksomhet med 30 %.
I tillegg skal Hennig-Olsen Is være en klimanøytral virksomhet innen 2020.
Vi skal redusere matsvinn med 50 % innen 2030.

 

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

I Hennig-Olsen Is har vi en ambisjon om å drive en sunn virksomhet preget av ansvar for mattrygghet, medarbeidere, samfunn og miljø. Vårt mål er å gjøre bærekraft til en driver for konkurransekraft.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-