Klimaregnskap

Grønn Kontakt AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Grønn Kontakt AS er en nasjonal operatør av ladestasjoner som tilbyr lading langs veien, på arbeidsplasser, parkeringsplasser og i sameier.Selskapet eies av Statkraft og Agder Energi, i tillegg har 8 andre energiselskap mindre eierposter.

Grønn Kontakt har internt følgene miljømål; reduksjon av flyreiser, kildesortering samt miljøvennlige innkjøp.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Ved opprettelse av ladestasjoner bidrar Grønn Kontakt til å gjøre det enkelt å kjøre grønt med nullutslippsbiler. Vi anser oss derfor som en viktig bidragsyter og tilrettelegger for å øke andelen nullutslippsbiler i Norge.

Gjennomførte tiltak 2018

Bedriften forsøker i den grad det er mulig å gjøre klimavennlige innkjøp, ved å behovs vurdere våre innkjøp samt gå til innkjøp av for eksempel miljømerket papir og reklamemateriell.
I tillegg sørger vi for at f.eks handlenettene vi har, er laget av sertifisert og fairtrade bomull.

Planlagte tiltak

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-