Klimaregnskap

Grimstad kommune

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Grimstad kommune har en egen Energi – og Klimaplan der det er satt egne målsettinger for Klima og energi.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-