Klimaregnskap

Gard AS

Klimamål

Gard er medlem av FNs organisasjon for næringslivet, Global Compact, og vil i 2019 sette målbare mål for hvordan vi jobber med FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet som dekker menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Dette er første gang Gard leverer et klimaregnskap og vi vil benytte 2018-tallene som base-line i målsetningen.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Gard forsikrer fornybar energi i form av offshore vindparker og vi er engasjert i utviklingen av autonome/elektriske skip.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-