Klimaregnskap

Fylkesmannen i Agder

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Fylkesmannen i Agder har en målsetning om minimum 5% årlig reduksjon i de samlede klimagassutslippene fra vår virksomhet.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Fylkesmannen bidrar med medvirkning i arealplanleggingen til mindre byspredning og en mer klimavennlig arealbruk. På denne måten legger vi til rette for at Agders innbyggere kan redusere sine klimagassutslipp.

Gjennomførte tiltak 2018

Medvirket i arealplanlegging for å fremme klimavennlig arealplanlegging.
Oppfordret ansatte til å bruke våre to elektriske tjenestebiler mest mulig, samt reise med tog/buss fremfor fly og samkjøring.
Vært en aktiv pådriver for at alle statlige virksomheter skal
måle utslippene sine og gjøre klimatiltak, noe som har ført til at alle landets Fylkesmenn fra og med 2019 skal miljøsertifiseres og måle sine klimagassutslipp.

Planlagte tiltak 2019

Det vil bli etablert nye retningslinjer for reiser.
Fylkesmannen i Agder samlokaliseres i nye lokaler sent i 2020, og er dermed litt i en mellomfase 2019/2020.

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-