Klimaregnskap

Frameworks AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

3.2%

Utslipp fra energibruk i bygg

-7.1%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Frameworks har en målsetting om  å ha fossilfri energibruk innen 2025. Samt at klimagassutslipp per ansatt skal være under 0.5 tonn. Vi jobber mot fossilfri transport gjennom reduksjon av flyreiser og mer bruk av elektrifisert transport, samt eliminere behov for pendling med privatbil mellom jobb og privat bolig.

 

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Vi utvikler og drifter klimaplan verktøy som brukes av over 100 norske kommuner.

Vi utvikler verktøy for å forbedre de regionale transportmodellene og forbedre kunnskapsgrunnlag og prognoser for å få bedre data for lokal arealbruk inn i planleggingen av framtidens nullvekst transportsystemer.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?

SAMMENDRAG PER UTSLIPPSKILDE (TONN CO2 EKVIVALENTER)
20172018Resultat
SCOPE 1 - DIREKTE UTSLIPP0,00,0-
Drivstoff0,00,0-
Fyringsolje0,00,0-
Propan/naturgass0,00,0-
Prosessutslipp0,00,0-
SCOPE 2 - INDIREKTE UTSLIPP0,20,23,2%
Elektrisitet0,10,1-1,3%
Fjernvarme/-kjøling0,10,16,5%
SCOPE 3 - ANDRE INDIREKTE UTSLIPP2,01,8-8,0%
Avfall til forbrenning0,00,0-
Avfall til gjenvinning0,10,1-2,8%
Flyreiser1,31,41,4%
Innkjøpte transporttjenester0,10,114,8%
Km-godtgjørelse0,40,2-45,0%
SUM KLIMAGASSUTSLIPP2,12,0-7,1%
SAMMENDRAG PER UTSLIPPSKILDE (TONN CO2 EKVIVALENTER)
20172018Resultat
SCOPE 1 - DIREKTE UTSLIPP0,00,0-
Drivstoff0,00,0-
Fyringsolje0,00,0-
Propan/naturgass0,00,0-
Prosessutslipp0,00,0-
SCOPE 2 - INDIREKTE UTSLIPP0,10,16,5%
Elektrisitet0,00,0-
Fjernvarme/-kjøling0,10,16,5%
SCOPE 3 - ANDRE INDIREKTE UTSLIPP2,01,8-8,0%
Avfall til forbrenning0,00,0-
Avfall til gjenvinning0,10,1-2,8%
Flyreiser1,31,41,4%
Innkjøpte transporttjenester0,10,114,8%
Km-godtgjørelse0,40,2-45,0%
SUM KLIMAGASSUTSLIPP2,11,9-7,3%