Klimaregnskap

Dyreparken Utvikling AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Kristiansand dyrepark har nedfelt i sin strategiplan at vi skal bidra til bevaring av truede dyrearter samt ta et samfunnsansvar i forhold til miljø. Vi skal utvikle og velge bærekraftige løsninger, og vårt engasjement i dette arbeidet skal også bidra til mer miljøbevissthet blant våre gjester og ansatte. Kristiansand dyrepark er Miljøfyrtårnsertifisert og har konkrete målsettinger innenfor arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Det er utarbeidet egne handlingsplaner med tiltak som skal hjelpe oss til å nå Dyreparkens mål.

Følgene målsettinger er satt for innkjøp, energi og avfall for 2019:

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Kristiansand dyrepark skal utvikle og velge bærekraftige løsninger, og vårt engasjement i dette arbeidet skal også bidra til mer miljøbevissthet blant våre gjester og ansatte. Kristiansand dyrepark har gjort en rekke miljøtiltak for å redusere sin Miljø- og klimabelastning, og vil trekke frem tiltak som UV bestråling av bassengvann som medførte reduksjon av vann- og kjemiforbruk. Se for øvrig under planlagte tiltak for 2019 for miljøtiltak som vil komme lavutsluppssamfunnet til gode.

Gjennomførte tiltak 2018

 

Planlagte tiltak

Dyreparken har også indirekte utslipp knyttet til flyreiser, men tallunderlaget er usikkert og derfor ikke rapportert for 2018. Det arbeides for å få til en standard fra 2019 som kan benyttes videre.

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-