Klimaregnskap

Durapart AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Durapart AS har som mål å redusere restavfall som går til forbrenning slik at vi kommer ned i 10 kg per ansatt per mnd.
Virksomheten jobber også med å redusere klimautslipp ved løpende transformering av bilparken til elektrisk drift og ytterligere redusere flyreiser ved tjenestereiser.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Durapart AS har ikke produkter eller tjenester som direkte bidrar til lavere klimagassutslipp. Gjennom sitt formål skal virksomheten i hovedsak understøtte bærekraftsmålene
4: God utdanning og 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Dette gjør vi gjennom bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene.

Gjennomførte tiltak 2018

Durapart AS har gjennom mange år jobbet med miljø og klima, og fått etablert en intern kultur og bevissthet i forhold til gode miljøvalg. Vi har blant annet interne miljørutiner knyttet til innkjøp, energi, reisevaner og kildesortering. I 2018 er nye ladestasjoner satt opp for å understøtte en elektrifisering av bilparken.

Planlagte tiltak 2019

Durapart AS er i en fase hvor vi vurderer hvilke tiltak vi skal iverksette for å redusere ytterligere vår miljøpåvirkning ved å gjennomgå på nytt våre miljøaspekt. Dette vil blant annet sette fokus på hvilke tiltak vi kan gjøre på egne bygg, blant annet solceller og bedret isolering. Mulighetsstudie er gjennomført og videre planlegging er nå i gang.

 

 

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-