Klimaregnskap

DNB ASA

DNB i Rogaland består av 3 hovedlokasjoner, Stavanger, Sandnes og Haugesund. I tillegg har DNB Eiendom kontor i Haugesund, Sandnes, Jørpeland, Egersund, Bryne, Sola utover flere lokasjoner i Stavanger.

Klimavisjon

 

DNB-konsernet skal bidra med lån og investeringer for en bærekraftig vekst. I et klimaperspektiv innebærer dette konkrete klimamål og tiltak, både for DNBs egne drift og direkte utslipp (Scope 1 og 2 utslipp) og for DNBs indirekte utslipp (Scope 3). DNB har ikke et eget tilgjengelig klimaregnskap for DNB Rogaland, men har tilgjengelig klimaregnskap for DNB ASA.

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

DNB-konsernet skal bidra med lån og investeringer for en bærekraftig vekst. I et klimaperspektiv innebærer dette konkrete klimamål og tiltak, både for DNBs egne drift og direkte utslipp (Scope 1 og 2 utslipp) og for DNBs indirekte utslipp (Scope 3).
DNBs utslipp utregnes årlig og publiseres i et klima og -energiregnskap, som kan hentes fra våre nettsider: https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/omoss/ resultater/2018/DNB_ASA_Carbon_footprint_report_2018.pdf

For Scope 1 og 2 utslipp, har DNB følgende klimamål:

For Scope 3 (indirekte) utslipp, har DNB foreløpig følgende klimamål:

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-