Klimaregnskap

DNB ASA

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

DNB-konsernet skal bidra med lån og investeringer for en bærekraftig vekst. I et klimaperspektiv innebærer dette konkrete klimamål og tiltak, både for DNBs egne drift og direkte utslipp (Scope 1 og 2 utslipp) og for DNBs indirekte utslipp (Scope 3).
DNBs utslipp utregnes årlig og publiseres i et klima og -energiregnskap, som kan hentes fra våre nettsider: https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/omoss/ resultater/2018/DNB_ASA_Carbon_footprint_report_2018.pdf

For Scope 1 og 2 utslipp, har DNB følgende klimamål:

For Scope 3 (indirekte) utslipp, har DNB foreløpig følgende klimamål:

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Samlet klimaregnskap ?

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-